Woonzorgproject Grimbergen

2012-2013

medewerkers Dana Dée, Tim Vanhooren
stabiliteit Technum Gent
technieken Technum Gent

Twee zorgvoorzieningen, wensen samen één woonzorgproject te realiseren: Eigen Thuis, begeleid wonen voor volwassenen met een zware motorische handicap en Heilig Hart, assistentiewoningen. Een gedeeld project laat het gemeenschappelijk gebruik van ruimtes en dienstverlening toe.

Het perceel is de huidige site van Eigen Thuis in Grimbergen en grenst enerzijds aan een verbindingsweg en anderzijds aan een pijpenkop. Het bestaande gebouw zal uiteindelijk worden afgebroken maar blijft tijdens de bouw van het nieuwe complex in gebruik.
De site is door zijn schaal en openheid een buitenbeentje in een verkaveling met conventionele percelen. Die openheid naar de buurt is een te behouden kwaliteit, de schaalbreuk een evenwichtsoefening. Het bestaande gebouw centraal op de site is een determinerende randvoorwaarde, maar willen we niet laten domineren.

De schikking van het gebouw op het terrein is een middel om een open laagdrempelig gebouw te ontwerpen. De buitenruimte is volop zichtbaar vanaf de straat en uitnodigend voor de buurt. Tegelijkertijd sluit ze aan op het wonen en begeleidt ze bezoekers naar het binnenkomen.
In het hart van het gebouw bevindt zich een grote, rechthoekige koer waarrond zich de meer publieke en gemeenschappelijke functies verenigen zoals de gedeelde inkom, de polyvalente zaal en een porch waar je beschut kan genieten. Rond de koer is altijd iets te beleven en bezoekers komen nooit ongezien. De zaal krijgt een strategische plaats in het hart van het gebouw én is goed zichtbaar vanaf de straat.
Rond de gemeenschappelijke en publieke functies vouwt zich een schil van wonen. De studio's voor mensen met een motorische handicap voorzien we allen op het gelijkvloers, geschikt rond een knusse patio. De assistentiewoningen bouwen we rond en boven de zaal op 3 bouwlagen, met telkens een specifieke private buitenruimte. De beide entiteiten delen een centraal gelegen inkom. Maar beide hebben ook de mogelijkheid om, via een aantal meer informele toegangen op een huiselijkere manier de woningen te ontsluiten.

De gevelopbouw op het gelijkvloers, met betonnen portiekjes voor de houten gevelafwerking, bakent voor elke studio en assistentiewoning subtiel een buitenruimte af. Waar de oriëntatie het vraagt, is een regelbare zonnewering is geïntegreerd in elk van de portieken. Het geheel werd uitgewerkt als een lage energie gebouw.