Woonzorgcentrum Heilig Hart Oudenaarde

2002

Het terrein, de plaats van een oud kloostergebouw, ligt langs de Schelde in Oudenaarde. Ook al grenst de binnenstad hier aan de Schelde, toch is er nauwelijks sprake van een front. Ons voorstel bemiddelt in deze omgeving van korte straateinden, achterkanten en solitaire volumes. Het is één groot samenhangend gebouw dat de bestaande straatwanden bestendigt maar tezelfdertijd langs de Scheldeoever verschijnt als autonome O-W gerichte volumes.

Op die manier ontstaan er twee verschillende buitenruimtes: een omsloten binnentuin en een open parktuin. Vrije doorzichten vanaf de straat naar de beide tuinen, afzonderlijke toegangen voor elk programmaonderdeel en wisselende schikkingen van de woningen verzekeren voldoende levendigheid naar de straat.

Het rusthuis moet meer als een woongebouw overkomen dan als een medische instelling. Daarom is de inkompartij ontworpen zoals voor een gewoon appartementsgebouw: rechtstreeks aan het trottoir, geen balie, geen verpleging in de buurt, met een eigen deurbel voor elke bewoner. Met het ontwerp van de rusthuiskamer willen we absoluut vermijden dat het bed altijd in het midden van de kamer staat te prijken. De kamer is daarom een 8-vormig gelede ruimte tussen badkamer en terras. De ruimtelijke gerichtheid van de kamer is meerduidig. De totale beschikbare oppervlakte voor gemeenschapsruimte is verknipt tot verschillende 'livings' van huiselijke maat. Deze woonkamers zijn verspreid over het gehele gebouw en zijn alle verschillend door in te spelen op de verschillende randvoorwaarden van hun locatie.