Woonproject Bertembies Bertem

2019-

medewerkers Albertina De Pelsmacker, Arthur Verraes
stabiliteit Engitop
technieken IRS studiebureau