Woning Grimbergen

1997-2000

stabiliteit Wouter Notebaert
tuinontwerp Lieve Van Praet

Het terrein is niet rechtstreeks aan de openbare weg gelegen, maar ligt middenin andere percelen. Aan de ene kant is het terrein naar de straat ontsloten via een lange oprit. Aan de andere kant sluit het aan op een openbaar voetgangerspad tussen de steenweg en de naastliggende bouwpromotorverkaveling. Omwille van die alzijdige perceelssituatie is bij de inplanting, de planindeling en het gevelontwerp ervoor gezorgd dat het huis geen "achterkant" vertoont.

Op het gelijkvloers lopen de belangrijkste ruimten over de volledige dwarse breedte van het huis: hal, woonkamer en bureau. In de buitenpassage zijn alle toegangen verzameld: de voordeur van de hal, het afzonderlijk bureau voor de thuiswerkende zelfstandige, de garage met berging. Een continue vloer van zwarte klinkers rijgt achtereenvolgens de buitenpassage, de hal, en het terras aaneen en verankert het gebouw in het terrein.
Op de verdieping sluiten de slaapkamers en badkamer alle aan op een brede gang die ook als speelruimte dient.
De dakvorm is geen gezocht effectje, maar maakt het binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor nok- en kroonlijsthoogtes mogelijk om alle kamers volwaardige vensters in het gevelvlak te geven. De verschillende dakvlakken zijn in elke ruimte zichtbaar gemaakt.

Het ontwerp kiest voor een hedendaagse interpretatie van traditionele vormen en materialen: de afwisseling van solide daken, de baksteen claustra voor het badkamerraam, de zwartgeteerde beplanking voor poort en buitenpassage.