Welzijnshuis OCMW Sint-Niklaas

2011-2014

medewerkers Sander Deben, Dana Dée
stabiliteit T-TE (Technum Tractebel Engineering)
technieken T-TE (Technum Tractebel Engineering)
interieur inkom Doorzon architecten

Het wedstrijdperceel site Gerda, dat aan de zuidzijde van de stad Sint-Niklaas ligt, is een unieke locatie: 3 voormalige voetbalvelden van 3ha groot, een onbebouwd terrein op slechts 500m van de Grote Markt van Sint-Niklaas. De zone voor het welzijnshuis bevindt zich aan de zuidzijde van het terrein en is de enige zone die grenst aan een straat. Het hart van de site kan zich ontwikkelen tot een fris groen park.

Het welzijnshuis is een compact gebouw, geplaatst op de grens van straat en park. De publieke delen liggen aan de straat, de personeelstoegang en de burelen langs het park. Het resultaat is een alzijdig gebouw, zonder voor- of achterkant.
De inplanting maakt van straat en park 2 onderscheiden buitenruimtes, koppelt ze en maakt de overgang evident.

Het welzijnshuis is één gebouw voor meerdere gebruikers. Het beoogt een effectieve scheiding tussen de publieke delen, de semi-publieke vergaderruimtes en de burelen, zonder evenwel het onderlinge contact te verliezen.
De centrale patio biedt een doorzicht tussen de verschillende delen. Met een overvloed aan hout is hij een warme pit voor een open huis. Hij verrijkt het gebruik en speelt energetisch een grote rol.
De circulatielus verloopt excentrisch zodat ze als buffer werkt langs de zuid- en westzijde, meest gevoelig voor oververhitting. De burelen krijgen een optimale oriëntatie in de noord- en oostzijde.

Het welzijnshuis wil een genereus huis zijn dat verwelkomt. Overgangen, doorzichten en verbanden kregen daarom bijzondere aandacht: een luifel leidt je naar een dubbelhoge inkom met doorzicht naar de patio. Het resultaat is een gebouw waar je duidelijk, maar ongedwongen je weg vindt.