Typerijwoning stedelijke woonkavels Gent

2007

kostprijsberekening Ignace Vermeersch

De stad Gent wil betaalbaar wonen in de stad voor iedereen. Daartoe koopt ze op verschillende locaties gronden en verkavelt deze tot percelen met de afmetingen voor een modale rijwoning. Door een pool van architecten samen te stellen waaruit toekomstige bouwlustige kopers kunnen kiezen, tracht ze de kwaliteit van de woningen te garanderen. De pool wordt samengesteld op basis van concrete ontwerpvoorstellen voor nog niet concrete percelen. Voor ons een aanleiding om een oplossing te bieden aan de typische knelpunten van het traditionele type van de rijwoning.

Voor wie op straat wandelt, is een indruk van leven achter de straatgevels welkom. Het verhoogt de kwaliteit van de stedelijke publieke ruimte.
Voor wie in een rijwoning woont, is enige afscherming ten opzichte van het straatgebeuren welkom. Het verhoogt de kwaliteit van wonen in de stad.
Trap, keuken en raamopening zijn zo geschikt dat binnenleven en straatleven onderling onderdeel van elkaar worden, maar met juiste afstand.

Grote bouwdieptes brengen inpandige ruimtes met weinig daglicht met zich mee.
De daken van het lage achtervolume verspringen met het oog op een royaal bovenraam dat de meest inpandige ruimte van de woning van daglicht voorziet. Tezelfdertijd definiëren de verschillende plafondhoogtes onderscheiden plekken in één grote leefruimte: de inkom, de eetkamer, de zitkamer.
De verblijfsruimte sluit maximaal aan op de tuin.

Boodschappen, fietsen, was en plas bezwaren best de eigenlijke leefruimte niet.
Er zijn verschillende configuraties van de toe- en doorgangen naar de bergingen en keuken mogelijk; ze zijn gemakkelijk aanpasbaar en kunnen op maat gebracht worden van de uiteindelijke bouwheren en kavelbreedte.

Het is belangrijk om flexibiliteit en aanpasbaarheid een plaats te geven in het ontwerp. De levenswijze en de gezinssamenstelling van bewoners verandert met de jaren en er komen natuurlijk vroeg of laat ook nieuwe bewoners. Flexibiliteit (op korte termijn) en aanpasbaarheid (op lange termijn) bepalen mee de duurzaamheid van een gebouw.