Stadsvernieuwingsproject Oostende

2006

stabiliteit Lieven Tone Houdmont i.s.m. Studieburo Mouton
energieadvies 3E

Het wedstrijdterrein ligt aan een pleintje aan de Ijzerwegstraat in de wijk Konterdam en paalt achteraan aan een geluidsmuur van de ringbaan, waar een extra ontsluiting mogelijk is voor fietsers en voetgangers. Op het terrein, dat vrij diep is in verhouding tot de breedte aan de straat, werden een zestal koopwoningen gevraagd, elk met een eigen buitenruimte en parkeergelegenheid op het terrein.Een aantal woonkwaliteiten werden door ons vooropgesteld: zichtbaar wonen vanaf de straat, ook voor achterin gelegen woningen; parkeren aan de straat zodat het binnengebied gevrijwaard blijft van autos; een goede oriëntatie van de woningen zowel ifv de woonkwaliteit als van het energieverbruik; een vriendelijke afstand van de woningen in het binnengebied tov de naburige percelen; een gezond evenwicht tussen ongedwongen sociaal contact en sociale controle.Het voorstel voorziet in 3 grondgebonden huizen met eigen tuin, 2 of 3 appartementen met ruim terras (afhankelijk van het al dan niet toevoegen van een 4de bouwlaag aan de pleinkant), 6 overdekte parkeerplaatsen en een semi-publieke buitenruimte met doorzicht naar het plein langs de Ijzerwegstraat. Aan het plein wordt, onder het volume met de appartementen, een ruime doorsteek voorzien. Deze doorsteek combineert het toekomen op het terrein, het parkeren van de autos en het doorzicht tussen openbaar en semi-publiek domein. Het plafond van de doorsteek wordt verderop een luifel en vormt zo een overdekt buitenparcours.De woningen zijn lichtjes gedraaid in de richting van de doorgang en worden op die manier zichtbaar vanaf de straat. De woonruimte bestaat uit 3 traveeën, de middentravee krijgt daglicht via een binnenraam naast de traphal. De luifel voor de huizen laat een huiselijk gebruik toe.Bij de appartementen is zowel gezocht naar woonkwaliteit, functionaliteit als naar de mogelijkheid om rekening te houden met aanpasbaar wonen. Het terras is ontworpen als een buitenkamer, met een gunstige oriëntatie aan de pleinkant van het gebouw.Zowel bij de huizen als bij de appartementen zijn binnen dezelfde ruwbouwconstructie verschillende woonkamer-keuken configuraties mogelijk, een aanpasbaarheid die opportuun is vermits het koopwoningen betreft.