Pieter en Pauwel ruilwoningen Neder-over-Heembeek site C

2008-2009

i.s.m. Tom Thys architecten

medewerkers Sander Deben, Dana Dée, Pieter Van Schil
stabiliteit Technum Gent
technieken Technum Gent
projectondersteuning Bureau Bouwtechniek
energieadvies 3E
landschapsontwerp LandinZicht Landschapsarchitecten

Site C grenst enerzijds aan de Versailleslaan die zich met langzame bochten en een hellend verloop langs het centrum van Neder-Over-Heembeek slingert, anderzijds aan de Kruisberg, een toegangsweg naar het centrum. De site heeft door zijn ligging veel potentieel, het stedelijk weefsel heeft op deze plek echter ook enkele gebreken: het overmaatse bouwblok heeft een lage dichtheid, de randbebouwing is zeer gefragmenteerd, de binnenzijde van het bouwblok is onduidelijk ingericht waardoor de doorwaadbaarheid onvoldoende is. Op deze site is een volume ontworpen met woningen, appartementen en een commerciële functie dat een antwoord moet bieden op deze troeven en gebreken. Door te bouwen op de rand wordt de continuïteit van het weefsel hersteld en definieert de bebouwing een duidelijke straatgevel naar de boulevard toe. De potenties van het binnengebied worden opengehouden voor latere ontwikkelingen. Een groene doorsteek en een ontsluiting voor dewagen creëren een meer fijnmazig netwerk.