Ontmoetingscentrum Sincfala Knokke-Heist

2015-

medewerkers Michiel Weekers, Dries De Muynck
stabiliteit Sileghem & Partners
technieken Tech3

Het ontmoetingscentrum Sincfala te Knokke-Heist
vormt een nieuwe schakel tussen het museum Sincfala en de achterliggende basisschool het Anker. Het is een alzijdig gebouw met een multifunctioneel programma en diverse gebruikers. Het samenbrengen van het onthaal, café en atelierruimte voor het museum, refter voor de basisschool en een polyvalente zaal, stimuleert wisselwerking, binnen en buiten de grenzen van het gebouw.
De specifieke vorm van het ontmoetingscentrum speelt in op de contouren van de bestaande omringende bebouwing. Hierdoor ontstaat een 5-hoekig gebouw dat zich veelzijdig openstelt naar zijn context. Afgesloten grenzen langs de Pannenstraat worden opnieuw open gemaakt en via een verhard museumplein zal de bezoeker, passant, inwoner,... naar de toegang van het museum of de school worden geleid. Het nieuw museumplein, dat deel uitmaakt van het nieuw openbaar domein, biedt een kwalitatieve meerwaarde voor zijn omgeving en omliggende bebouwing, maar evenzeer voor de ruimere context van Knokke-Heist.
Een nieuw hekwerk in het verlengde van de voorgevel van de schuur komt tegemoet aan de oorspronkelijke toestand van het monument Sincfala en zal op deze manier ook meer ruimte genereren voor de museumtuin; een rustpunt tussen de verschillende gebouwen van het museum.
Ter hoogte van de westelijke kopse gevel van het gebouw zullen de dorpsreuzen Pier & Wanne kunnen worden opgesteld in een dubbelhoge ruimte. Twee waardevolle bewoners van het ontmoetingscentrum voor jong en oud.