Lokalen tekenacademie en speelpleinwerking Reninge

2015-

mederwerker Tom Maelfait
stabiliteit Sileghem & Partners
technieken Tech 3

De site is die van de voormalige jongensschool in Reninge. Een gedeelte van de jongensschool is bewaard en in gebruik als bibliotheek. Een ander deel werd in de jaren ’70 afgebroken om plaats te maken voor de brandweerkazerne. Dat is spijtig.
Het is de intentie de site opnieuw tot een geheel te maken, voor gebruik door jeugd. Naast de bibliotheek zal ook de tekenacademie en de speelpleinwerking hier onderdak vinden.

Langsheen de straat wordt de oude gekortwiekte schoolmuur aangevuld. Het nieuwe gedeelte is een hedendaagse variatie op wat van de muur restte. Op het uiteinde, aan de rand van het terrein, wordt een nieuw volume ingepland die een kop krijgt aan de straat. De nieuwe kop,
het langgerekt volume met zadeldak opgetrokken in de typerende gele baksteenarchitectuur vormen samen met het bestaande gebouw een nieuwe twee-eenheid.

In het nieuwe volume, evenwijdig met de oude jongensschool, komen de lokalen, sanitair, bergingen. Tussen het nieuwe en het bestaande volume, achter de muur langs de straat en onder het afdak, zijn overdekte speelruimte en genereus inkomportaal gecombineerd. De houten dakconstructie van het afdak blijft zichtbaar tot in de nok.

Aan de zuidoostelijke gevel van het nieuwe volume komt een stalen luifel die de hoek omplooit tot ergens halverwege de overdekte speelplaats. Deze luifel biedt een bescherming tegen de regen en zo dus een droge wandeling tot aan de lokalen of het sanitair, ook voor wie vanuit de oude jongensschool komt. De luifel biedt ook schaduw en verhindert rechtstreeks zonlicht in de lokalen.

De twee nieuwe volumes omarmen samen met de oude jongensschool een nieuwe binnenplaats/speelplaats die open is naar de speelweide toe en een wijds uitzicht biedt op de achterliggende velden.