Herontwikkeling Academiestraat Gent

2012-

i.s.m. Robbrecht en Daem architecten, M. José Van Hee architecten en Dierendonck Blancke architecten

medewerkers Dana Dée, Peter Hendrickx, Tom Maelfait, Tim Vanhooren
stabiliteit VK engineering
technieken VK engineering

De herbestemming van de voormalige brandweerkazerne kadert binnen het masterplan voor de herontwikkeling van het volledige bouwblok tussen de Academiestraat, Molenaarstraat, Brandweerstraat en Sint-Margrietstraat in Gent. De site is uniek gelegen binnen de historische stadskern en is, door de aanwezigheid van de monumentale volumes van de vroegere academie en van de brandweerkazerne, zelf beeldbepalend in het stadszicht. De terugspringende gevels van deze beide gebouwen met ‘erekoeren’ aan de Academiestraat vormen een voor Gent atypisch gevelbeeld. In het masterplan wordt het bouwblok terug vervolledigd aan de randen en aangevuld met een centraal gelegen volume. Tussen de Academiestraat en de Brandweerstraat spant zich een nieuwe, semi-publieke binnenstraat die als ontsluiting van het binnengebied functioneert en waarlangs een aaneensluiting van koeren, pleintjes, tuinen en waterpartijen georganiseerd wordt. De invulling van de volumes gebeurt op maat van de site en op maat van de omgeving. Het wonen speelt er de hoofdrol, in vele verschillende vormen: grondgebonden woningen, appartementen, sociale en bescheiden woningen zorgen voor een gevarieerd leven. Enkele welgekozen meer publieke functies, zoals een brasserie, een wijkgezondheidscentrum, een buurtwinkel, ondersteunen het wonen.
De brandweerkazerne wordt in eerste instantie gestript van zijn vele uitbreidingen. De oorspronkelijke volumetrie met middenvleugel, zij- en achtervleugels, wordt in ere hersteld. Eén nieuwe toevoeging vult de hoek tussen de middenvleugel en de rechter zijvleugel en zorgt er voor dat het gebouw, ook vanaf de binnenstraat gezien, een voorkant krijgt.
Gelijkvloers in de middenvleugel krijgt de brasserie een plaats, de erekoer wordt op die manier een goed georiënteerd terras. Daarboven en in de verschillende zijvleugels ontwerpen we het wonen. Enkele sterke ingrepen zorgen voor bijzondere buitenruimtes voor elke woning. Gelijkvloers aan de straatkant krijgen de woningen een wintertuin, die meteen ook voldoende privacy garandeert tussen het wonen en het terras op de voorkoer. Op de eerste verdieping zorgt een Schinkeliaanse toevoeging voor ruime terrassen aan de zuidkant, op een manier die de bestaande horizontaliteit van de gevels met het siermetselwerk en de arduinen lijsten versterkt en de mooie verhoudingen van de ramen bewaart. Het dakvolume herstellen we in zijn oorspronkelijke vorm, het onderste deel van de nieuwe daken werken we open met afwisselend beglazing in het dakvlak en inpandige terrassen achter de doorlopende goot waardoor zowel buitenruimte als daglicht met één en dezelfde beweging geïntegreerd worden.