Buitenaanleg OC De Concorde & BKO Pollinkhove

2015-2017

mederwerker Tom Maelfait
stabiliteit Sileghem & Partners

Voor Pollinkhove, kleine deelgemeente van Lo-Reninge, combineert deze site vele gebruiken.
De plek ligt tegenover de kerk. Op de site staan een woning, nu in gebruik door BKO en KLJ, en een recent uitgebreid ontmoetingscentrum. De knelpunten zijn een direct gevolg van de nauwe vermenging van programma’s binnen een moeilijke gebouwenconfiguratie.
Het woonhuis ontneemt het OC zijn publiek gezicht naar de straat.
De enige beschermde buitenruimte voor de BKO is de oprit voor het OC.
De toegang tot het OC ontbreekt elke zichtbaarheid of representativiteit.
Wegens de vrij recente aanpassingswerken aan het OC en de beperkte middelen die de gemeente voor nieuwe aanpassingen kan vrijmaken is een drastische ingreep op de site niet gewenst.
Een zorgvuldig gedetailleerde hekconfiguratie en een kleurrijk lijnenspel op het bestaande asfalt klaren de klus. Elk gebruik krijgt een gezicht.