Atelierwoning Schaarbeek

2004-2006

Deze kunstenaar heeft zijn atelier in de zolderruimte van zijn woning. Graag wou hij enige openheid in het atelier brengen, meer dan deze van de twee aanwezige dakvlakvensters. Anderzijds blijkt de beslotenheid van de zolderruimte een kwaliteit voor zijn werk. Hij schikt en bouwt meticuleus, dagenlang, op de grond rondkruipend, illusies met dagdagelijkse voorwerpen. Het atelier is een zeer persoonlijke ruimte voor hem.

We voorzagen twee nieuwe ramen.
Het grote raam zit in een nieuwe dakuitbouw net boven de kroonlijst. De dakuitbouw wordt gevormd door onregelmatig hellende en scheluwe vlakken. Ook het raam zelf wijkt af van de vertikale. Het kan naar binnen toe openklappen. Ondanks zijn relatief grote maat, bewaart de dakuitbouw de beslotenheid van de zolderruimte. Het grote raam richt de blik naar boven, naar de lucht en het dakenlandschap.
Het kleine raam zit in de gevel net onder de kroonlijst. De hoogte van het raam is de afstand tussen de kroonlijst en de vloer van het atelier. Het kleine raam richt de blik naar beneden, naar het binnenblok en de fantastische eigen tuin.
Over een klein gedeelte van de zolderruimte voorzagen we een mezzanine en een trap er naartoe. Het maakt de atelierruimte tot een huis in een huis.

Met beperkte middelen werd her en der in de woning ingegrepen om de lichtkwaliteit te verbeteren: indirect licht op het tussenbordes via een binnen- en een bovenraam in de achterbouw, zenitaal licht op de benedenverdieping via een door balken verhulde dakkoepel.